Topp-200 byer  |  
Pages24 er Norges moderne bedriftskatalog. Her finner du omfattende bedriftsinformasjoner som telefonnumre, adresser og nettsteder til bedrifter, butikker, restauranter, håndverkere, leverandører eller freelansere – kategorisert etter by og bransj. Du som entreprenør kan få alle fordeler av portalens funksjonalitet og øke synligheten din på internett, vinne nye kunder, forbedre sjansene for gode plasseringer i søkemotorer, optimalisere markedsføringen din og etablere interessante kontakter med andre selskaper.
Spør noen som kan det.

Nyeste kundeomtaler

Coop Vestfold og Telemark Sa - Skien
på: 13.09.2016

hei, var igår ca kl 2 på obs, sandefjord for å kjøpe cookware sautepanne. Den fant vi ikke, så måtte lete etter en ekspeditrise. Hun visste ingenting og ...

Bransjer

Alle bransjer i alfabetisk rekkefølge

Alle land

Siste innlegg

Våre markedsplasser

Oppstart av virksomhet i Norge
Tips for å starte virkshomhet og drive forretninger i Norge.

Norge var ved inngangen til det 21. århundret et av de rikeste landene i verden målt i nasjonalprodukt per innbygger. I 2014 var BNP 3151 milliarder kroner. Velstanden har i stor grad kommet fra fiskeri, vannkraft, olje og industri. Den norske økonomien bygger på et rikt kapitalistisk velferdssamfunn. De fleste sektorer er overlatt til private markedsaktører, dog underlagt en betydelig regulering, blant annet for å sikre konkurranse og miljøhensyn. Norge står utenfor EU, men er medlem av EFTA, en del av Schengenavtalen, og er sammen med Island og Liechtenstein en del av det indre markedet i EU gjennom EØS-avtalen.

Topp rangering fra verdensbanken
Hvert år rangerer verdensbanken hvor lett det blir å drive forretninger i over 180 land basert på flere forskjellige målinger. I mange år har Norge vært kåret til ett av de beste landene i verden for business. I den seneste målingen fra 2015 endte Norge opp på sjette plass.

Forretningsverdier
Norge er ett langstrakt land med en liten befolkning og stor velstand. Denne velstanden kan ses i sammenheng med norsk forretningskultur som igjen gjenspeiler norske verdier. Likestilling er en av de viktigste verdiene så man ser mindre hierarki og mer uformell kommunikasjon enn i mange andre land. Samarbeid er også viktig i arbeidslivet og i den "norske modellen" er samarbeidet mellom regjeringen og fagforeningene en grunnpilar. Alt i alt er forretningslivet lite pompøst, titteler og symboler er mindre viktig enn ansvar og initiativ, det er forventet at sjefer, veileder og tilrettelegger, fremfor å gi ordrer.

Lett å starte opp virksomhet
Å starte opp en virksomhet i Norge er enkelt gjort gjennom Brønnøysundregisteret som vil utstede et organisasjonsnummer til deg. I det elektroniske skjemaet "Samordnet registermelding" på Altinn, kan du registrere nye enheter i enhetsregisteret, foretaksregisteret og frivillighetsregisteret. Du kan også foreta registrering i merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret og andre tilknyttede registre. Størrelsen på virksomheten og omsetning, blant annet, avgjør hvilke registre som er relevante for deg. Skjemaet vil registrere enheten din der det er nødvendig og hoppe over deler som ikke er relevant i ditt tilfelle. Det er mulig å få veiledning underveis til utfylling i skjemaet, ellers er det også en veileder tilgjengelig i Brønnøysundregistrene.

Høy velstand
Norge er et høyt utviklet industriland. Levestandarden og levealderen er blant de høyeste i verden, analfabetismen er ubetydelig og helsetilstanden, ernæringstilstanden og boligstandarden ligger høyt i internasjonale sammenhenger. Årsaken til den høye materielle standarden er ikke i utgangspunktet landets naturressurser, men at Norge i likhet med andre land i Vest-Europa har gjennomgått den industrialiseringsprosessen som har pågått i 200 år. Siden har landet fulgt med i de omstilinger som krevdes for økonomisk vekst. Gjennom omfattende handelssamarbeid og annen kontakt med andre land mottok det norske samfunn og næringsliv impulser til ny, avansert økonomisk virksomhet.

Skatt og moms
Det er bedriftens eget ansvar at innbetalinger og rapporteringer blir riktig utført. På Altinn sine sidene kan du finne informasjon angående krav og regler for eget skattetrekk, skattehåndtering av ansatte og om mva-området.
I Norge er bedrifter pliktig å betale 27% skatt av totalt overskudd og finansiell inntekt.
Merverdiavgiften (MVA) er en omsetningsavgift som skal beregnes på alle ledd i omsetningskjeden. Satsen for MVA er 25%, med noen unntak, som for eksempel mat og drikke som er 15%. Alle produksjons- og salgsledd skal betale avgift av salget/verdien minus den avgiften de selv betalte for varen (inngående avgift). I praksis betaler altså hvert enkelt ledd avgift av den merverdien som oppstår ved hans eget ledd i kjeden.

Virksomhetsformer
Det meste av næringsvirksomheten i Norge utøves gjennom fem forskjellige foretaksformer:

 • Enkeltmannsforetak (ENK)
  bokføringsplikt, ikke revisorplikt, personlig ansvarlig for firmaets gjeld.
 • Selskap med delt ansvar (DA)
  en eller flere partnere, samme regler som for et ENK.
 • Ansvarlig selskap (ANS)
  2 eller flere deltakere som alle er solirdarisk ansvarlig for hele foretakets gjeld, ellers samme regler som for ENK.
 • Aksjeselskap (AS)
  Krever aksjekapital innskudd på minimum kr. 30 000,- før du får registrert selskapet, små AS har ikke revisorplikt, ikke personlig ansvarlig for gjeld.
 • Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF)
  AS som er registrert i utlandet kan registrere en norsk avdeling av foretaket i Brønnøysundregistrene og da betaler du kun kr 2500,- i gebyr.

3 helpfulle nettsteder for nye foretakseiere

Brønnøysundregistrene - www.brreg.no
Etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), men de driver register og tjenester for flere andre departementer. En god og nødvendig kobling til det offentlige.

Altinn.no
Offentlig rapporteringsportal, her kan du registrere og endre informasjon ved foretaket ditt.

Invest in Norway - www.invinor.no
På denne siden finner du en oversikt over det meste man trenger å tenke på når man skal sette opp ett firma i Norge. Siden er på engelsk. Det kan fungere som en guide med koblinger til de to førstnevnte nettsidene.

De 10 største selskapene i Norge
Herunder er en oversikt over de 10 største norske virksomhetene:

 • Statoil
 • Telenor
 • Yara International
 • DNB
 • ExxonMobil Norge
 • Norgesgruppen
 • Norsk Hydro
 • Reitangruppen
 • Storebrand
 • KLP

Utenrikshandel
Herunder er en oversikt over de landene som Norge handler mest med:

Import

 1. Sverige
 2. Tyskland
 3. Kina
 4. Storbritannia
 5. USA
 6. Danmark
 7. Nederland
 8. Frankrike
 9. Polen
 10. Italia

Eksport

 1. Storbritannia
 2. Tyskland
 3. Nederland
 4. Frankrike
 5. Sverige
 6. Belgia
 7. Danmark
 8. USA
 9. Kina
 10. Polen

Norske helligdager

 • 1. januar - Nyttårsdag
 • 2. april - Skjærtorsdag
 • 3. april - Langfredag
 • 5. april - 1. påskedag
 • 6. april - 2. påskedag
 • 14. mai - Kristi himmelfartsdag
 • 24. mai - 1. pinsedag
 • 25. mai - 2. pinsedag
 • 25. desember - 1. juledag
 • 26. desember - 2. juledag
Spesiellenorske høytider/flaggdager – De kongeliges fødselsdager, Samefolkets dag (6. februar), Offentlig høytidsdag (1. mai), Frigjøringsdag 1945 (8. mai), Grunnlovsdag (17.mai), Unionsoppløsningen 1905 (7. juni), Olsok (29. juli).

Nøkkeltall og fakta

 • Arbeidsledighet 3,5%
 • BNP: 3151 milliarder kroner (2014)
 • BNP per innbygger: 624.000 kroner (2014)
 • Statsgeld: 485 453 millioner kroner (2014)
 • Befolkning: 5,02
 • Areal : 323 802 km km2
 • Arbjedsstyrke: 2.684 millioner

Pages24 bruker cookies. Ved å fortsette på siden godkjenner du bruken av cookies. Mer informasjon